sociale huishond

Sociale Huishond

U kunt bij ons terecht voor een cursus  Sociale Huishond. Het opstart programma van de FHN voor de G&G. Tevens onze 3e Gehoorzaamheid Cursus.

De Sociale Huishond is een behoorlijk heftig programma voor honden. In een relatief korte tijd moeten honden (en geleiders) een pittig en vol programma zien te beheersen. Een programma waarin vele vaardigheden worden verwacht van een hond die vaak nog volop in mentale ontwikkeling staat. Honden moeten volgens de richtlijnen van het programma van alles negeren juist in een periode waarin zij zich graag willen ‘bemoeien’. De nadruk in de cursus moet worden gelegd op ‘maatschappelijk sociaal aanvaardbaar gedrag’. 

Aangelijnd volgen, voedsel en andere prikkels negeren, honden passeren, blijven met afleiding, omgaan met mensen e.d. oefeningen worden in deze cursus behandeld. Uiteraard werken wij ook in deze cursus stapsgewijs richting het einddoel. Echter door het volle programma wordt er wel stevig doorgewerkt. Het club examen zal dan ook volgens de officiële richtlijnen van de FHN worden afgenomen.

Na het met succes volgen van deze cursus ontvangt u een Club Diploma en kunt u doorstromen naar de GG training. Ook is er mogelijkheid tot een landelijk FHN examen (bij voldoende aanmeldingen voor een examen).

*** Deze cursus is niet bedoeld voor honden met gedragproblemen. Daar gedragproblemen vaak vanuit onzekerheid komen en vertrouwen ruimte en tijd kost, die ruimte en tijd hebben wij niet binnen de cursus.